Často kladené otázky

Fotka

Jaké smlouvy kontrolujete?

Nejčastěji kupní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, darovací smlouvy, smlouvy o poskytování služeb.

Můžete poptat kontrolu jiné zde neuvedené smlouvy, rád Vám vyjdu vstříc.

Jak dlouho kontrola zabere?

Zpravidla kontrolu provádím do druhého dne, nejpozději do 5 dnů.

Jaký výstup získám?

Obdržíte dokument spolu s poznámkami. Zpravidla budou tyto poznámky provedeny formou poznámek v textovém editoru. Případně složitější poznámky budou dovysvětleny zvlášť.

Dokument mi i upravíte?

Poskytnutá služba zahrnuje úpravu dokumentu, která nepřesáhne dobu 15 minut.

V případě, že by bylo pravěpodobné, že úprava dokumentu přesáhne tuto dobu, advokát Vás o tom informuje. Cena za úpravu dokumentu v takovém případě vychází z hodinové odměny 1.200 Kč / hodinu.

Jaká je cena?

Cena za kontrolu smlouvy je ujednána předem. Platba se provádí převodem na účet.

V případě, že cena přesahuje částku 3.000 Kč, advokát zpravidla požaduje zaplacení zálohy ve výši 50 % z ceny před podkytnutím služby.

Druhá strana mi vrátila smlouvu s úpravami. Zkontrolujete mi ji znovu?

Rád provedu kontrolu, ale cena za kontrou v takovém případě vychází z hodinové odměny 1.200 Kč / hodinu.

Přepokládaný odhad časové náročnosti Vám sdělím předem.

Jaké další služby poskytujete?

Poskytuji komplexní právní poradenství. Můžete mne kontaktovat a domluvíme se na podrobnostech.

https://www.advokatblansko.cz